Δύναμη-Γνώση-Χάρισμα. Η καλύτερη αστρολογική ομάδα!

Γνωστοί από την τηλεόραση.

Έγκυρες προβλέψεις, υπεύθυνες και ξεκάθαρες απαντήσεις στο τηλέφωνο:

901 901 5441

Δύναμη-Γνώση-Χάρισμα.

Η καλύτερη αστρολογική ομάδα, γνωστή από την tv!

Τηλεφώνησε τώρα στην πιο επιτυχημένη γραμμή αστρολογικών προβλέψεων.

901 901 5441


Από σταθερό: 1,82€/1′ με ΦΠΑ. Από κινητό: 2,18€/1′ με ΦΠΑ.

Στις παραπάνω τελικές χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας (5%), το τέλος κινητής τηλεφωνίας (10%) και ο ΦΠΑ.

Γραμμή υποστήριξης 2111885511 – Lxt.