Αστρολογία, Χαρτομαντεία, Αριθμολογία, Ενόραση.

Τηλεφώνησε τώρα στην πιο επιτυχημένη γραμμή αστρολογικών προβλέψεων!

901 901 5175

Μαίρη Παπαδάκη – Γιώργος Αλεξάνδρου

Έγκυρες προβλέψεις, υπεύθυνες και ξεκάθαρες απαντήσεις.


Από σταθερό: 1,56€/1′ με ΦΠΑ. Από κινητό: 1,75€/1′ με ΦΠΑ.

Στις παραπάνω τελικές χρεώσεις συμπεριλαμβάνεται το τέλος σταθερής τηλεφωνίας (5%), το τέλος κινητής τηλεφωνίας (10%) και ο ΦΠΑ.

Γραμμή υποστήριξης 2111885511 – Lxt. Ι.Μεταξά 8, 17343, Άγιος Δημήτριος